DETALJNO TESTIRANJE UREĐAJA- bezicna bubica - bezicne bubice i bubice za ispit:

  • Prisluškivači i prislušni uređaji imaju više faza testiranja. Prisluškivač tj. uređaji za prisluškivanje se posle faze ispitivanje pažljivo obeležava i pakuje po ustaljenoj proceduri, tako da našim kupcima obezbeđujemo potpuno nov i potpuno ispravan uređaj!!!
  • Prva faza testiranja prislušnih uređaja sastoji se od detaljnog ispitivanja trajnosti i kvaliteta baterije. Svakom prisluškivaču se potpuno isprazni, napuni a zatim ponovo isprazni baterija ( da bi se tačno utvrdila trajnost baterije ) i to se ponovi više puta ( da bi se proverio i kvalitet baterije )
  • Druga faza testiranja prisluškivača sastoji se od detaljne provere funkcionalnosti. Svaka funkcija određenog uređaja za prisluškivanje se ponaosob testira i utvrđuje potpuna ispravnost.
  • Treća faza testiranja uređaja za prisluškivanje sastoji se iz ocene kvaliteta zvuka koji svaki mora da poseduje.

TEK OVAKO TESTIRANI UREĐAJI, ( bezicne bubice, bezicna bubica, bubice za ispit ), SU SPREMNI ZA DISTRIBUCIJU. NARAVNO, SVAKU FUNKCIJU KAO I KVALITET UREĐAJA SVAKI KUPAC MOŽE LIČNO TESTIRATI.
spijunska oprema, bezicne bubice, bezicna bubica, bezicnebubice, bubica za ispit, bubice za ispite, bubica za ispit
spijunska oprema, bezicne bubice, bezicna bubica, bezicnebubice, bubica za ispit, bubice za ispite, bubica za ispit

 SPIJUNSKA OPREMA . UPOTREBA UREDJAJA SA OVOG SAJTA I SVAKA ZLOUPOTREBA ISTIH PODLEZE LICNOJ ODGOVORNOSTI POJEDINCA! NEODGOVARAMO PRAVNO NITI NA BILO KOJI DRUGI NACIN ZA BILO KAKVU ZLOUPOTREBU OVIH UREDJAJA! BezicneBubice